ชายวัยกลางคนเป็นผู้นำความรุนแรงในปี 1994 การฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในรวันดา

แม้ว่าคนส่วนใหญ่ที่ก่อความรุนแรงมักจะเป็นวัยรุ่นและคนหนุ่มสาว แต่ผลการศึกษาใหม่พบว่าผู้กระทำความผิดในการ ฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในปี 1994 ในรวันดา ส่วนใหญ่เป็นชายวัยกลางคน นักวิจัยพบว่า 88% ของผู้ที่เข้าร่วมในการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เป็นผู้ชายที่มีอายุเฉลี่ย 34 ปี (เมื่ออายุขัยเฉลี่ยต่ำกว่า 50 ปี) และสถิติสำมะโนประชากรระบุว่ามีแนวโน้มจะแต่งงาน ระหว่าง 229,069 ถึง 234,155 คนถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานรุนแรง...